Thursday, October 30, 2008

Presidential Polls 10.30

Arizona NBC/Mason-Dixon McCain 48, Obama 44 McCain +4
Arizona CNN/Time McCain 53, Obama 46 McCain +7
California Field Obama 55, McCain 33 Obama +22
Colorado Marist Obama 51, McCain 45 Obama +6
Colorado National Journal/FD Obama 48, McCain 44 Obama +4
Florida National Journal/FD Obama 48, McCain 44 Obama +4
Indiana Rasmussen McCain 49, Obama 46 McCain +3
Indiana Indy Star/Selzer McCain 45, Obama 46 Obama +1
Iowa SurveyUSA Obama 55, McCain 40 Obama +15
Kentucky Rasmussen McCain 55, Obama 43 McCain +12
Minnesota NBC/Mason-Dixon Obama 48, McCain 40 Obama +8
Minnesota Minn. Pub. Radio Obama 56, McCain 37 Obama +19
Montana Rasmussen McCain 50, Obama 46 McCain +4
Nevada CNN/Time Obama 52, McCain 45 Obama +7
New Jersey Research 2000 Obama 54, McCain 38 Obama +16
North Carolina Rasmussen Obama 50, McCain 48 Obama +2
North Carolina CNN/Time Obama 52, McCain 46 Obama +6
North Carolina National Journal/FD Obama 47, McCain 43 Obama +4
Ohio CNN/Time Obama 51, McCain 47 Obama +4
Ohio National Journal/FD Obama 48, McCain 41 Obama +7
Pennsylvania NBC/Mason-Dixon Obama 47, McCain 43 Obama +4
Pennsylvania CNN/Time Obama 55, McCain 43 Obama +12
Virginia Marist Obama 51, McCain 47 Obama +4
Virginia National Journal/FD Obama 48, McCain 44 Obama +4
Wisconsin SurveyUSA Obama 55, McCain 39 Obama +16


National Rasmussen Reports Obama 51, McCain 46 Obama +5
NationalGallup Obama 50, McCain 42 Obama +8
National Diageo/Hotline Obama 48, McCain 42 Obama +6
National Reuters/C-SPAN/Zogby Obama 50, McCain 43 Obama +7
National ABC News/Wash Post Obama 52, McCain 44 Obama +8
National CBS News/NY Times Obama 52, McCain 41 Obama +11

No comments: